pask_1Nu har vi kommit en bit in i fastan och närmar oss påsken. Den största högtiden för både judar och kristna. Judarna jublar över uttåget ur Egypten, hur Gud befriade folket från slaveriet. Kristna jublar över Jesu uttåg ur graven, hur Gud befriar alla människor ur syndens slaveri och dödens bojor.

På alla nödutgångsskyltar i Israel står det yetsi’at. Det är hebreiska och betyder just utgång eller uttåg. Därför har man där också en ständig påminnelse om påskundret. Varje gång man går genom en utgång så går man också igenom påsken och gestaltar det första uttåget. Folkets minne av befrielsen sitter liksom i kroppen. 2:a Mosebok, som handlar just om hur Guds folk bryter upp från Egypten och går ut ur landet heter för övrigt exodus på latin, vilket på engelska har blivit exit.

Jag vet inte om vi har någon motsvarighet till daglig påskpåminnelse här i Sverige. Men uppbrott och uttåg sker i stor och liten grad för oss alla under livet. Framförallt i vårt uttåg från det gamla livet i synden till det nya livet i Kristus. Men också i det enkla vardagliga att vi lämnar hemmet för att åka till jobbet. Och lämnar jobbet för att åka hem igen. Stora och små uttåg. Kanske kan vi låta de små utgångarna i livet få vara en daglig påminnelse om det stora uttåget.

För mig och min familjs del väntar också ett uttåg. Men nu handlar det inte om att befrias från något utan att gå från ett gott sammanhang till ett annat gott sammanhang. Jag har blivit erbjuden, och tackat ja till, en prästtjänst i Älvsbyn. Från 1:a juni kommer jag att börja jobba där och så småningom bosätter vi oss också där. Det är med dubbla känslor vi lämnar Boden och Rörvikskyrkan. Den gemenskap vi funnit i kyrkan har varit viktig för oss under ett omvälvande år med både ledsam väntan och stor glädje. Samtidigt känns det spännande att få börja om på en ny arbetsplats och en ny ort. Vi känner oss kallade till Älvsbyn och tror att Gud leder oss och följer oss också dit. Det är ett uppbrott och ett uttåg men också en ankomst och en ingång i något nytt. Fast det är ju inte så långt från Älvsbyn till Boden, så vi försvinner inte för gott.

Låt oss under årets påskfirande samlas och jubla över Jesu seger över döden. Men också låta våra vardagliga uttåg, stora och små, påminna oss om samma uttåg, Jesu uttåg ur graven.

Jacob Sernheim
Pastorsadjunkt

Uttåg och uppbrott