Vid Skatten-gudstjänsten i Rörvikskyrkan på Heliga trefaldighets dag såg vi ett drama om Filippos och den Etiopiske hovmannen (Apg 8:26-40). Berättelsen börjar med att Gud ledde Filippos till ”Gazavägen” och ett möte med en etiopisk hovman som reste på den.

Hovmannen hade varit i Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem. Han satt i sin vagn och läste ur bibeln. Anden sa till Filippos: Gå fram till vagnen och håll dig intill den. Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han ”Förstår du vad du läser?” Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom.

Ett spännande samtal ägde rum i vagnen och Filippos fick möjlighet att förkunna budskapet om Jesus för Etiopiern och även döpa honom efter vägen. Berättelsen avslutas med att Herrens ande ryckte bort Filippos och förde honom till Ashdod, medan hovmannen fortsatte sin resa fylld av glädje.

Vi är alla på resa genom livet där Gud genom sin Ande är med oss och leder oss. På denna väg leder Gud också oss till möten med andra människor. Ibland får vi likt Filippos vara till hjälp för någon en bit av deras resa och dela tro och liv. Ibland får vi, likt etiopiern, bli hjälpt av människor som Gud sänder till oss på vår väg.

För fem år sedan ledde Gud mig till Boden och Rörvikskyrkan. Jag är så tacksam över alla personer jag fått möta under dessa år, en kortare eller längre tid. Svenskar och invandrare som jag fått förmånen att dela tro och liv med under en bit av livsvägen. Jag är inte minst glad över alla människor som jag sett komma till tro och blivit döpta här.

I slutet av sommaren fortsätter jag min resa till Antnäs, fylld av glädje över den tid jag fått ha i Rörvikskyrkan.

Må Gud välsigna er alla på den fortsatta resan!

Magnus_LindMagnus Lindh
Samarbetspräst

 

 

 

Livets resa och möten