Rörvikskyrkans körorkester1
Måndag kl 19.00-20.30
(jämna veckor)

Rörvikskyrkans orkester
Måndag kl 19.00-20.30
(ojämna veckor)

Matteuskören                                                                                                                              Tisdagar kl 19.00-20.30

Kontaktperson: Kjell Sandberg, tfn 0921-77547