Söndag 7    kl. 10.00     Gudstjänst
Anna Grenholm

Söndag 14     kl. 10.00     Gudstjänst
Birgitta Ryås

Torsdag 18     kl. 20.00     Skärtorsdagsmässa 
  Samuel Folkesten

Fredag 19      kl. 10.00     Långfredagsgudstjänst 
  Samuel Folkesten,
Sång & Blockflöjt: Katarina Molander-Sandberg

Söndag 21     kl. 10.00     Påskdagsmässa
Samuel Folkesten,  Påskkör & Musiker                                                                                 

 Söndag 28    kl. 16.00     Kreativ Gudstjänst
  Arbetslaget  
                                                                                          

 Måndag 30     kl. 19.00     ValborgsmässoCafé
Godbitar från 30-60-90 talets musik Artic Voices, Kjell Sandbergs swingorkester, Rörvikskyrkans kammarorkester, Samt körer