Lördag 1     kl. 18.00     Konsert i Adventstid ” Ropa ut vår glädjes tid”
Sång: Lina Hasselbäck, Tvärflöjt: Anders Uneús, Körer & Rörvikskyrkans Kammarorkester under ledning av Kjell Sandberg. Andakt: Rickard Fjällström

Söndag 2      kl. 10.00     Adventsgudstjänst med nattvard
Samuel Folkesten

Söndag 9     kl. 10.00     Gudstjänst
Birgitta Ryås

Söndag 16     kl. 10.00     Gudstjänst 
Samuel Folkesten, Rörvikskyrkans damkör

Söndag 23     kl. 10.00     Gudstjänst med nattvard ” Vi sjunger in julen”
Samuel Folkesten, Julkör, Julfika  

Julafton 24    kl. 11.00      Samling kring krubban
Samuel Folkesten

Söndag 30     kl. 10.00     Gudstjänst 
Anders Stenman