Söndag 3      kl. 10.00     Musikgudstjänst ”kyrkomusikens dag”
Samuel Folkesten, Körer och Rörvikskyrkans Kammarorkester

Söndag 10    kl. 10.00     Gudstjänst med nattvard
Anders Stenberg

Söndag 17    kl. 10.00     Gudstjänst
Anna Grenholm

Torsdag 21   kl. 18.30 Årsmöte EFS Rörvikskyrkan

Söndag 24    kl. 16.00    KreativGudstjänst
Arbetslaget m. fl