Onsdag 3      kl. 19.00     Cafékväll ”Lovsångskväll”
Gäst: Samuel Folkesten. Värd: Rebecka Folkesten

Söndag 7    kl. 10.00    Gudstjänst med nattvard
Rebecka Folkesten

Söndag 14   kl. 10.00     Gudstjänst
Samuel Folkesten

Onsdag 17   kl. 19.30 (OBS tiden, men fika serveras från 19.00)  Cafékväll ”Tältmakarmissionen- Hur Gud lät min missionskallelse bli verklighet genom svenskt bistånd” Gäst: Kerstin Erlandsson. Värd: Rebecka Folkesten

Söndag 21    kl. 11.00 (OBS tiden)    Gudstjänst i Johanneskyrkan
Predikan: Anna Nilsson

Söndag 28    kl. 10.00     Gudstjänst 
Rebecka Folkesten

Onsdag 31      kl. 19.00     Cafékväll ”Han och Hon och Kärleken- Sånger av Evert Taube”
Gäster: Sång: Börje Ekström & Katarina Molander-Sandberg. Bas: Rune Vesterlund. Piano & Dragspel: Kjell Sandberg. Värd: Hakim Tavakuli