Söndag 2      kl. 10.00     Gudstjänst
Samuel Folkesten

Söndag 9    kl. 10.00     Gudstjänst med nattvard
Samuel Folkesten

Söndag 16    kl. 10.00     Gudstjänst
Rickard Fjällström

Onsdag 19   kl. 19.00     Cafékväll ”Du ska flyga över bergen”
Gäst: Lennart Johansson, Niklas & Mona Thornéus.   Värd: Gunlög Johansson

Söndag 23   kl. 10.00     Gudstjänst
Victoria Svärd

Söndag 30   kl. 10.00     Gudstjänst
 
Anna Grenholm