Söndag 5      kl. 10.00     Gudstjänst
Lennart Åström, Matteuskören

Söndag 12    kl. 10.00     Gudstjänst med nattvard
Samuel Folkesten

Söndag 19    kl. 10.00     Gudstjänst
Samuel Folkesten

Lördag 25    kl. 19.00     Lovsångskväll
Samuel Folkesten, Eskil Johansson, Mikael Dapefrid, Lina Ask & sångare från Pingstkyrkan

Söndag 26     kl. 11.00     Frilufts Gudstjänst på hembygdsområdet, vid regn i Överluleå kyrka
Vi firar gemensamt med kyrkorna i Boden med anledning av firandet av Boden 100 år.