Söndag 3      kl. 10.00      Gudstjänst med nattvard
 Birgitta Ryås

Söndag 10     kl. 10.00     Gudstjänst
Samuel Folkesten, Musica Dolce

Söndag 10    kl. 18.00    Vår/vinterkonsert ”Jorden runt med sång & musik”
 Trombone: Virve Lantto, Sång: Katarina Molander-Sandberg & Mari Sundqvist. Körer och Kammarorkester. Andakt: Samuel Folkesten

Söndag 17    kl. 10.00     Gudstjänst
Samuel Folkesten

Söndag 24     kl. 10.00    Gudstjänst med nattvard
Samuel Folkesten

 Söndag 31     kl. 16.00    Kreativ Gudstjänst
Arbetslaget