Lördag 3      kl. 18.00     Konsert i allhelgonatid ”Sånger av längtan”
Sång: Eva Grahn-Rosell. Cello: Monika Jonasson. Piano: Kjell Sandberg. Andakt: Samuel Folkesten

Söndag 4      kl. 10.00     Gudstjänst med nattvard
Samuel Folkesten, Matteuskören, Rörvikskyrkans damkör

Söndag 11     kl. 10.00     Gudstjänst
Roland Hemphälä, Kören Trivselklang

Söndag 18     kl. 10.00     Gudstjänst
Samuel Folkesten, Rörvikskyrkans orkester

Söndag 26     kl. 16.00     Kreativ Gudstjänst
Birgitta Ryås, Arbetslaget mfl.