Söndag 7      kl. 10.00     Gudstjänst
Anders Stenman, Sång: Lena Engwall

Söndag 14     kl. 10.00     Gudstjänst med nattvard
Samuel Folkesten, Kören Exodus

Söndag 22     kl. 10.00     Gudstjänst
Hans Johansson, Trivselklang

Söndag 28     kl. 16.00     Kreativ Gudstjänst
Arbetslaget mfl.