Söndag 2      kl. 10.00     Gudstjänst med nattvard
Hans Johansson, Samuel Folkesten

Förstärkt kyrkfika

Söndag 9     kl. 10.00     Gudstjänst
Samuel Folkesten

Söndag 16     kl. 10.00     Gudstjänst
Anders Stenman

Sång: Jeanette Wårgren

Söndag 23      kl. 10.00     Gudstjänst med nattvard
Lennart Åström 

Matteuskören

Söndag 30     kl. 16.00     Kreativ Gudsjänst
Arbetslaget